Не плачи мајко, не жали

Не плачи мајко, не жали,
ако ти загинам, аман, аман.
Не плачи мајко, не жали,
ако ти загинам, аман, аман.

Со душман јас ќе се борам,
да го истераме од нашата земја,
Со душман јас ќе се борам,
да го истераме од Македонија.

Старо и младо станете
сите на нога, аман, аман.
Земете пушки, патрони и револвери
и револвери.

Душманот да го истераме
од нашата земја, аман, аман.
Душманот да го истераме
ко црв од јаболко, од Македонија.

Крстот да си направиме
во града Солуна, аман, аман.
Знаме да си развееме,
знаме македонско, во Македонија.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Група Крушево 1903 - Не плачи мајко, не жали
  2. Орце Стевковски - Не плачи мајко, не жали

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Група Крушево 1903
  2. Орце Стевковски