Ајде пушка пукна у гора зелена

Ајде пушка пукна у гора зелена,
ајде та удари, џанам, најдобриот јунак.
Ајде јунак падна, падна и извикна,
ајде јунак вика, џанам, гората одекна.

- Ајде ој дружино, ти верна дружино,
ајде земете ме, џанам, вглавете ми пушки.
Ајде носете ме у гора зелена,
ајде у гората, џанам, гроб ми ископајте.

Ајде на гробот ми дрво посадете,
ајде за дрвото, џанам, коњот ми врзете.
Ајде штом ќе треба, коњ ќе ми потропа,
ајде ќе потропа, џанам, мене да пробуди.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Ансамбл Бели мугри, Кочани - Ајде пушка пукна у гора зелена

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Ансамбл Бели мугри, Кочани