Ситна ми роса зароси

Ситна ми роса зароси
горе Селечка Планина
падна ми јунак прободен
со лута рана на срце.

Роса му рана миеше
лице му тага криеше.
Над него стои овчарче,
овчарче, младо чобанче.

Јунак му вели, говори:
- Овчарче, младо чобанче,
ај слези долу во село
абер на мајка да носиш.

Роднини да ми покани
дарови за свадба да спремат,
оти се младо оженив
за земја Македонија.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Опус - Ситна ми роса зароси
  2. Стојан Харизанов - Ситна ми роса зароси
  3. Милениум бенд - Ситна ми роса зароси
  4. МФГ Десилица - Ситна ми роса зароси
  5. Михаела Манчева - Ситна ми роса зароси

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Опус
  2. Стојан Харизанов
  3. Милениум бенд
  4. МФГ Десилица
  5. Михаела Манчева