Колку е мачно, ем жално

Колку е мачно, ем жално,
кој љуби, мамо, две моми,
од една аир да нема.

Ојдов си, мамо, во Јана
во јанените дворови,
на јанините вратички.

- Отвори Јано вратичка,
цигара да си запалам,
два збора да ти презборам.

- Не можам, Стојан, да станам,
везден сум лозје копала,
тешка мотика дигала.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Иринка Бујуклиева - Колку е мачно, ем жално

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Иринка Бујуклиева