Проштавај ми мила моја

Проштавај ми мила моја,
јас си одам многу млад,
а срцето не ми дава,
сама да те оставам.

Те оставам со мајка ти,
татко, браќа и сестри,
јас ќе одам со комити,
в' македонски планини.

Јас ќе одам во планини,
со мојата дружина,
Гоце Делчев да го пазам,
а и другите борци.

Плачат жени, пиштат деца,
тесно им е в' градите.
Сакет да исфрлат маки
од петвековното ропство.
I do not have a recording of this song. Do you? Help this collection by sending it to [email protected]. Thanks!