Песна за Арсо војвода

Загрмел Голјак, заплакал,
заросил роса крвава.
Заросил роса крвава,
заради Арсо војвода.

Каде се чуло, видело
сестра да брата предаде?
Станала рано в' недела,
отишла в' село Другово.

- Друговци, деца цареви,
ако го Арса барате,
Арсо е в' Подвис на гости
со својта верна дружина.

На две-три куќи на конак,
кај Спира и кај Томета.
Кај Спира има пет мина,
а кај Томета шест мина.

Станале пусти Друговци,
отишле долу в' Кичево,
дигнале силна потера,
селото го сардисале.

Догледа Арсо војвода,
затегна пушка малихер.
Прва ми пушка што пукна,
јузбашијата ми падна.

Втора ми пушка што пукна,
баш чауш од коња падна.
Треќата пушка што пукна,
падна ми Арсо војвода.
Забелешка: Голјак е планински врв во близина на Кичево.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Охридски трубадури - Песна за Арсо војвода

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Охридски трубадури