Малихери пукаја

(За Ванчо војвода)

Малихери пукаја, леле, малихери пукаја,
Малихери пукаја, на Гандачо планина.

Тојо Ванчо војвода, тојо Ванчо војвода,
Тојо Ванчо војвода, на чукарка седеше.

На чукарка седеше, леле, на чукарка седеше,
На чукарка седеше, заповед ни даваше.

Јуриш браќа комити, леле, јуруш браќа кумити,
Јуриш браќа комити, да ја ослободиме,
да ја ослободиме, мајка Македонија.
Забелешка: Во спомен на војвода Иван Христов Орџанов, познат и како Иванчо (Ванчо) Карасулијата.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Ta Aidonia - Малихери пукаја
  2. Бапчорки - Малихери пукаја

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Ta Aidonia
  2. Бапчорки