Огреала месечина

Огреала месечина, леле
огрејала месечина,
од Солуна до Тетово.
Не ми била месечина леле,
тук' ми биле три невесте,
три нејесте Сетолчанке.

Прво теглат за Тетово, леле
право одат за Тетово,
кај бакалот чичо Кољо.
- Добро утро чичо Кољо, море
добро утро чичо Кољо.
- Дал бог добро три нејесте,
три нејесте Сетолчанке.

Да ми дадеш драм белило, леле
да ми дадеш драм белило,
драм белило, драм црвило.
Наши мажи гурбетчие, леле
наши мажи гурбетчие,
кој ќе дојдат, ќе ти платат.