Излегов да се прошетам

Излегов да се прошетам
низ таа града Битола,
низ тие тесни сокаци,
по таа Дембел чаршија.

Дафина, мома убава,
на висок чардак седеше,
во раце чешел држеше,
руси си коси чешлаше,
руси си коси чешлаше,
луто си мајка колнеше:

- Пукнала, мајко, треснала,
зошто ме роди убава,
не можам д' одам в' чаршија,
по тие пусти беќари,
лута ракија пиеа,
мене за мезе бараа.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Магнолија - Излегов да се прошетам
  2. Никола Бадев - Излегов да се прошетам

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Магнолија
  2. Никола Бадев