Ој, Јеленчице

Ој, Јеленчице, мори висока планино,
Јеленчице, море, висока планино.

Ој, ју весине море, не се догледоваш
ју ширине море, не се изидоваш.

Ој, у тебе се, море, до треста мајстора,
ју тебе се, море, до треста мајстора.

Ој, меџо њима, море, мајстор ?
у ? море метро по тебе ?.

Ој, да не си ѕидах море, цркве, ем манастере, јој
и у цркве, море, до треста ?.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Танец - Ој, Јеленчице
  2. Пеце Атанасовски - Ој, Јеленчице

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Танец
  2. Пеце Атанасовски