Јаничари одат, мамо

Јаничари одат, мамо
од село во село,
голем зулум прават,
машки деца земаат мамо,
земаат, потурчуваат,
млади моми, грабаат мамо,
анами ги прават.

Зеле ми го, зеле мамо,
Стојана на мајка,
зеле и одвеле,
а Стојан ми беше, мамо,
единец на мајка.
А Стојан ми беше, мамо,
единец на мајка.

Плакала е многу време
Стојанова мајка,
сè за Стојана плачеше,
косите ѝ побелеле,
очите ѝ истекле.
Косите ѝ побелеле,
очите ѝ истекле.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Кирил Манчевски - Јаничари одат, мамо
  2. Пепи Бафтировски - Јаничари одат, мамо
  3. Стефче Стојковски - Јаничари одат, мамо

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Кирил Манчевски
  2. Пепи Бафтировски
  3. Стефче Стојковски