Служба служи млади Димитрија

Служба служи млади Димитрија,
служба служи и име си чека,
гости чека на ден на Митровден,
гости чека на ден на Митровден.

Како канил, така му надошле,
му дојдоја гости, пријатели,
пријатели и мили роднини,
јадат, пијат и ми се веселат.

Кога ми се они поднапиле,
си почнале песни да си пејат,
песни пејат и ора да играт,
песни пејат, шега се подбиват.

Па му велат гости на Димитриј:
- Камо ти е твојта мила сестра,
да нè служи, момче да одбере,
да нè служи, момче да одбере?

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Васка Илиева - Служба служи млади Димитрија

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Васка Илиева