Ајде сите запејте, весело оро играјте

Одсекогаш, одсекогаш се вели:
„кој пее, зло не мисли“,
лошо на никого, лошо на никого.
Ајде сите запејте, весело оро играјте.

Одсекогаш, одсекогаш се вели:
„песната е рана душевна“,
на секој и секого, на секој и секого.
Ајде сите запејте, весело оро играјте.

Со песна, со песна и оро
животот е убав, безгрижен,
многу, многу радосен, многу, многу радосен.
Ајде сите запејте, весело оро играјте.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Васка Илиева - Ајде сите запејте, весело оро играјте

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Васка Илиева