Излегол невен Пејо

Излегол невен Пејо по Шар Планина,
да ми стадо паслo Пејо, на кавал ми свири.
Везден ми го паслo Пејо, ем до полноќум.

Еј, од полноќум, џанам, стадо ми дотерал,
ми го затворил џанам во ново трло.
Пејо ми улегол, џанам, в' нова колиба.

Еј, Пејо седнало, џанам, малку да вечера,
ми вечерало, џанам, кучиња му лајат.
Пејо истрчало, џанам, потера дало.

Еј, проклети биле, џанам, клети арамии,
што ми посилеле они по Шар Планина,
што му утепале они верни кучиња
и му сардисале они трло ем колиба.

Му сардисале они трло ем колиба,
ми го фанале они млад невен Пејо,
и му врзале они раце наопако,
му потерале они белото му стадо,
стадо не ми оди џанам без невен Пејо.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

 1. Васка Илиева - Излегол невен Пејо
 2. Белегзија - Излегол невен Пејо
 3. Танец - Излегол невен Пејо
 4. Сашо Митев - Излегол невен Пејо
 5. Перса Николова - Излегол невен Пејо
 6. Трио Меџидија - Излегол невен Пејо

Performers

See more songs featuring audio samples by:

 1. Васка Илиева
 2. Белегзија
 3. Танец
 4. Сашо Митев
 5. Перса Николова
 6. Трио Меџидија