Марике мори, бела вардарке

- Марике мори, бела вардарке,
бела вардарке, лична скопјанке.
Што ти се очи Маре крвави,
што си плакала, што си жалела?

Дали те Маре мајка карала,
или те Маре татко истепал?
- Ниту ме либе мајка карала,
ниту ме либе татко истепал.

Туку сум чула либе разбрала,
дека со друго либе се жениш.
Дека се жениш, мене оставаш,
затоа либе јас сум плакала.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Васка Илиева - Марике мори, бела вардарке

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Васка Илиева