Песна за Никола Бадев

Меѓу нас го нема веќе
наш Никола Бадев,
да запее, да засвири,
да нè развесели,
да засвири на тамбура
и да нè весели.

Со негова песна
секој се весели,
неговата песна
по цел свет се слуша.

За тебе се слушна Бадев,
дур' до Америка,
Австралија и Европа
и цела Канада,
тебе ми те жалат Бадев
и старо и младо.

Со негова песна
секој се весели,
неговата песна
по цел свет се слуша.

Најмногу те жали Бадев
твојта стара мајка,
твојте браќа, Коле Бадев,
и твоите деца,
твојта жена, Коле Бадев,
како кукавица.

Со твојата песна
секој се весели,
неговата песна
по цел свет се слуша.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Васка Илиева - Песна за Никола Бадев

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Васка Илиева