Коледица

Koledica

Коледица

Коледица, меледица
и по неа Василица.
Еднаш ни е во година,
како цвеќе во градина.

Коледе бабо, коледе,
дај ми едно костенче,
едно за мене,
едно за другарчето.

(Оваа коледарска песна се пее во Битолско.)

Koledica

Koledica, meledica
i po nea Vasilica.
Ednash ni e vo godina,
kako cvekje vo gradina.

Kolede babo, kolede,
daj mi edno kostenche,
edno za mene,
edno za drugarcheto.

(Ovaa koledarska pesna se pee vo Bitolsko.)Date added: 28.10.2009
Popularity: 11562
Rating: 4.4 from 52 votes