Од бога дадено

Доста се делиме, доста страдаме,
кога за истото сите се бориме.
Кога, кога ќе се обединиме,
кога ли, кога, ние едно ќе бидиме?

Везден се мислам, везден се прашувам,
умот го губам, јас ќе изгорам.
Кога, кога ќе се обединиме,
кога ли, кога, ние едно ќе бидиме?

Крвта браќа вода не бидува,
сите сме ние крв македонска.
Кога, кога ќе се обединиме,
кога ли, кога, ние едно ќе бидиме?

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Петранка Костадинова - Од бога дадено

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Петранка Костадинова