Лична мома скопјанка

Лична е од полична, баш самовила,
како сон создадена, букет набрана.
Погледни ја под око, ќе се насмее,
дофати ја за рака, ќе се распее.

Лична мома скопјанка,
ќерка македонска,
росна китка в' градина,
црвен каранфил.

Само да ја погледаш, ќе ја посакаш,
везден да е со тебе, да ја милуваш.
Ајде сите запејте песна весела,
за таа мома убава овде родена.

Лична мома скопјанка,
ќерка македонска,
росна китка в' градина,
црвен каранфил.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Јанко Узунов - Лична мома скопјанка
  2. Aidonia tis Florinas - Лична мома скопјанка
  3. Децата од Буф - Лична мома скопјанка

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Јанко Узунов
  2. Aidonia tis Florinas
  3. Децата од Буф