Сношти си мори мамо отидов

Сношти си мори мамо отидов
на студен, бистар, мамо, кладенец,
еј, моме еј, моме еј, моме убаво,
еј, моме еј, моме еј, моме убаво.

Таму си мамо мори завадив
девојче тенко, мамо, високо,
еј, моме еј, моме еј, моме убаво,
еј, моме еј, моме еј, моме убаво.

На студен камен, мамо, седеше,
руса си коса, мамо, чешлаше,
еј, моме еј, моме еј, моме убаво,
еј, моме еј, моме еј, моме убаво.

Руса си коса, мамо, чешлаше,
на мене шарет ми даваше,
еј, моме еј, моме еј, моме убаво,
еј, моме еј, моме еј, моме убаво.

Иди ја, мамо мори, посакај,
за неа да се мамо оженам,
еј, моме еј, моме еј, моме убаво,
еј, моме еј, моме еј, моме убаво.