Видов мома во одајата

Видов мома, видов мома, леле, во одајата,
каде ми се, каде ми се, леле, променуват.
Ќе продавам сета стока,
туку таја да си земам.

Мома велит, мома велит, леле, мома говорит:
- Ој ти лудо, ој ти лудо, леле, лудо младо,
ако сум ти наречано,
само тебе ќе ти дојдам.

Ќе ти пруснам, ќе ти пруснам, леле, во дворчето,
како кревка, како кревка, леле, еберица.
Ќе ти седнам на софрата,
как' шарена препелица.

Ќе ти легнам, ќе ти легнам, леле, во постељата,
како кротко, како кротко, леле, рудо јагне.
Ќе ти легнам во постела,
како кротко рудо јагне.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Виктор Синадиноски - Видов мома во одајата

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Виктор Синадиноски