Каде ќе идеш, Еленко дадо

Каде ќе идеш, Еленко дадо,
каде ќе идеш, Еленко дадо?
На доле ќ' идам терзиче младо
шума ќе берам терзиче младо.

Што ќе ти шума, Еленко дадо,
што ќе ти шума, Еленко дадо?
буби ќе рана, терзиче младо
свила ќе точа, терзиче младо.

Што ќе ти свила, Еленко дадо,
што ќе ти свила, Еленко дадо?
Саи ќе права, терзиче младо,
ти ќе 'и шиеш, терзиче младо.

Кој ќе 'и носи, Еленко дадо
Кој ќе 'и носи, Еленко дадо?
Јac ќе 'и носа, терзиче младо,
ти ќе ме гледаш, терзиче младо.
Забелешка: Терзија (турски: terzi) е кројач.