Меани, пусти меани

Јас сум пусти бекрија,
пијам лута ракија,
ајде, изгоре срце рането
од болките мачна душа е,
за либето на верен побратим.

Меани, црнила, меани проклети,
што ме мене запустивте.
Меани, црнила, меани проклети,
што ми живот зацрнивте.

Љубов моја несреќна,
ќе е в' срце оставена,
ај, в' очи солзи навираат
и пред очи ликој гледам јас,
а срцево ќе пукне по тебе.

Меани, црнила, меани проклети,
што ме мене запустивте.
Меани, црнила, меани проклети,
што ми живот зацрнивте.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Виолета Томовска, Кирил Манчевски - Меани, пусти меани

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Виолета Томовска
  2. Кирил Манчевски