Каде се чуло, видело

Каде се чуло, видело,
мома за ерген да плаче?
Мома за ерген да плаче,
како Марика за Кољо.

Кољо ќе оди в' туѓина,
в' туѓина, пуста печалба.
Марика пред коњ стоеше,
дробни си солзи ронеше.
Дробни си солзи ронеше
и Кољо ми го молеше:

- Не оди Кољо в' туѓина,
в' туѓина, пуста печалба.
Цвеќе се, Кољо, мириса,
дури е росно в' градина,
моме се, Кољо, пак љуби
дури е младо, убаво.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Васка Илиева - Каде се чуло, видело
  2. Јорданка Смилевска - Каде се чуло, видело

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Васка Илиева
  2. Јорданка Смилевска