Девојко, мори девојко

- Девојко, мори девојко
ме прати мајстор до тебе
ти да ми дадеш ибришим,
ибришим свила, коприна.

Ти да ми дадеш ибришим,
ибришим свила, коприна,
да ти сошие мајстор ми
тој широк фустан до земја.

- Чираче, море јуначе,
дека ме мајстор видело,
дека ме мајстор видело,
дека ми мерка земало?

- Девојко, мори девојко
кога одеше на бања
со дванаесет алајки,
со тринаесет робинки.

Алајки патот метеа,
робинки поли плетеа.
Тогај те мајстор видело,
од сенка мерка земало.
Забелешка: - Ибришим (турски: ibrişim) е тенок свилен или памучен конец за шиење или везење.

- Коприна е свила.

- Алајки (турски: halayık) се слугинки.

- Поли се долните делови од облека со две страни.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Танец - Девојко, мори девојко

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Танец