Бај Никола

Сношти отидех, џанам, јув чаршија,
јуф дуќанот на бај Никола.
- Еј, бај Николо, кузум калајџијо,
себап да чиниш, море, да не ме в'рниш.

Еј, бај Николо, море калајџиjо,
калајдисај ми го диското.
Сакај шо сакаш, арно ќе ти платам,
сaл гледај саглaм да го калајдисаш.

Мојот побратим, море, мојот комшија,
за нунко ме канел в недела,
бакшиш ќе носам, а бре бај Николо,
бакшиш ќе дадам, море на невестата.
Забелешка: Кузум (турски: kuzu) значи мил, драг. Калајџија е мајстор кој работи со калај, кој калаисува. Диско (диск) е послужавник, тас во кој се ставаат пари (како на пример прилози во црква). Саглам е турцизам и значи добро, квалитетно. Нунко е кум.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Костадинка Палазова - Бај Никола
  2. Габриела Новевска - Бај Никола
  3. Billy Esteban, Габриела Новевска - Бај Никола
  4. Тимко Чичаковски - Бај Никола
  5. Љубојна - Бај Никола

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Костадинка Палазова
  2. Габриела Новевска
  3. Billy Esteban
  4. Тимко Чичаковски
  5. Љубојна