Провикнала е Драганка

Провикнала е Драганка леле,
провикнала е Драганка
од врв на Пирин планина леле,
од врв на Пирин планина.

Умирам мајко за вода леле,
умирам мајко за вода,
како босилок за роса леле,
како босилек за роса.

Каршија седит овчарче леле,
каршија седит овчарче
и на Драганка говори леле
и на Драганка говори.

Драганке моме убаво леле,
Драганке моме убаво,
таа вода не е убава леле,
таа вода не е убава.

Сношти минаа ајдуци леле,
сношти минаа ајдуци,
крвави ризи испраа леле,
крвави ризи испраа.

Крвави ризи испраа леле,
крваки ризи испраа,
оштри ножови имија леле,
оштри ножови измиа.

Оштри ножови измија леле,
оштри ножови измија,
три глави внатре фрлија леле,
три глави внатре фрлија.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Непознат изведувач - Провикнала е Драганка
  2. Ансамбл Билјана - Провикнала е Драганка

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Непознат изведувач
  2. Ансамбл Билјана