Четворица комити

Четворица комити
од балкани слегвеа,
од балкан ми слегоја
право тргат за Прилеп.

Право тргат на Прилеп
кај Методи Крапчета.

Не го нашле Крапчета
тук' ја нашле невестата.

- Добро утро невесто.
- Дал бог добро, комити.

- Појдите во одаја
ракија да пијате.

Не сме дошле за ракија,
туку за амането.

Го бараме Крапчета
да ни даде сто лири.

Да ни даде сто лири
за касата комитска.

Пушки да си купиме
за четата комитска.
Пушки да си купиме,
в' борба да си одиме.

В' борба да си одиме,
земја да ослободиме.
Земја да ослободиме,
земја Македонија.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Ансамбл Билјана - Четворица комити
  2. Славе Велјановски - Четворица комити

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Ансамбл Билјана
  2. Славе Велјановски