Четворица кумити

Четворица кумити
низ Кршисер врвеја.
Низ Кршисер врвеја,
право Гари влегоја.

Првиот беше, врвеше,
Стојанчо Паун кумита.
Други ми беше, врвеше,
Стефанов Мицо кумита.

Трети ми беше, врвеше,
Алексо Кирко кумита.
Четврти беше, врвеше,
Пејданчо Блажо, кумита.

Чукат, чукат на врата:
- Отвори млада невесто.
Отвори млада невесто,
невесто млада Стојанице.

Она си слезе од чардак
и си вратата отвори.
- Добро вечер, невесто!
- Дал бог добро, кумити!

Стојан си вели, говори:
- Невесто млада, Стојанице,
качи се горе в' одаја,
отвори долап мусандра.
Извади шише ракија,
тајфата да ја напијам!

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Александар Сариевски - Четворица кумити
  2. Васка Илиева - Четворица кумити

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Александар Сариевски
  2. Васка Илиева