Абер ми иде од Могила

Абер ми иди од Могила,
низ поле Пелагониско,
право ми оди Битола,
Битола кај валијата.

- Валијо бре Селим-ефенди,
Могила е полна комити,
таму е Димче Могилче.

Налутил се Селим-ефенди,
боднал си коња дорија,
утре ќе оди Могила.
Собрал си аскер најсилен,
низ прстен јајце да боде.

- Ај од тука, Димче Могилче
ај од тука куче каурско,
жената ќе ти ја украдам,
далеку ќе ја однесам,
во сарај ќе ја потурчам.

- Ај од тука Селим-ефенди,
ај од тука куче касапско,
кожата ќе ти ја одерам,
на плевна ќе ја обесам,
тапан ќе ја направам.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Петар Нечовски - Абер ми иде од Могила
  2. Билјан Стојаноски - Абер ми иде од Могила
  3. Тоде Мицевски - Абер ми иде од Могила

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Петар Нечовски
  2. Билјан Стојаноски
  3. Тоде Мицевски