Ајде болно лежи мојто либе

Ајде болно лежи мојто либе
болно лежи на постела
болно лежи мојто либе
болно лежи на постела.

Ајде нит' умират, нит' стануват
ниту богу душа дават
нит' умират, нит' стануват
ниту богу душа дават.

Ајде ниту мене изим дават
да заљубам друго либе
да заљубам друго либе
друго либе поубаво.

Ајде стани, стани верно либе
стани, стани да не станиш
ќе одиме во Битола
ќе пиеме пресна бира
таму свирки ќе ни свират.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Ансамбл Билјана - Ајде болно лежи мојто либе
  2. Тајфата на Шуле - Ајде болно лежи мојто либе
  3. Пет плус - Ајде болно лежи мојто либе
  4. Ансамбл Билјана - Ајде болно лежи мојто либе

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Ансамбл Билјана
  2. Тајфата на Шуле
  3. Пет плус