Не ме жално гледај, мајко

- Не ме жално гледај, мајко
и солзи не рони,
немој мајко ти да плачеш,
пак ќе ти се вратам.
Твојте солзи, мила мајко ле,
многу ми тежат на срце.

Срце ме боли, мајко ле,
мислам ќе пукне за тебе,
срце ме боли, мајко ле,
мислам ќе пукне за тебе.

- Како да не плачам, сине,
уште си ми младо,
уште радост, мили сине,
мајка не видела.
Да ми те, мајка, ожени,
ожени, сине, одоми.

Срце ме боли за тебе,
ќе умре мајка без време,
срце ме боли за тебе,
ќе умре мајка без време.

Послушај ја мајка, сине,
немој, не ми оди,
туѓина е тешка, сине,
ти си аџамија.
Мајка сама не ја оставај,
куќа е пуста без тебе.

Срце ме боли за тебе,
ќе умре мајка без време,
срце ме боли за тебе,
ќе умре мајка без време.
Забелешка: „Аџамија“ значи млад, неискусен.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Васка Илиева - Не ме жално гледај, мајко

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Васка Илиева