Не ми го лажи Ѓорѓи Марето

Не ми го лажи Ѓорѓи Марето, џанам,
Марето ми е Ѓорѓи малечко,
на седум-осумнаест години.

Не ти го лажам бабо Марето, џанам,
оно се само лаже по мене,
оно се само лаже по мене.

Оно се само лаже по мене, бабо,
по мојта рамна снага, висока,
по мојта рамна снага, висока.

По мојта рамна снага, висока, бабо,
по мојта руса коса кадрава,
по мојте црни очи убави.