Бреј Ѓурчин Стојне убаво

- Бреј Ѓурчин Стојне убаво, ле
ти беше сношти на вода
на погорното кладенче,
на подолното изворче.

Кога одеше пееше,
кај што стоеше, грееше,
како јасна Месечина,
како факли на борина.

- Отидов малку погоре, ле
там најдов грутка снегова,
на грутка велам, говорам,
на грутка велам, говорам:

- Топи се, грутко снегова,
како се топи млад јунак
за Ѓурчин Стојна убава,
за Ѓурчин Стојна убава.

Се качив уште погоре, ле
там' најдов китка смилова,
на китка велам, говорам,
на китка велам, говорам:

- Вени се, китко смилова,
како што вене млад јунак,
за Ѓурчин Стојна убава,
за Ѓурчин Стојна убава.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Александар Сариевски, Никола Бадев - Бреј Ѓурчин Стојне убаво
  2. Танец - Бреј Ѓурчин Стојне убаво

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Александар Сариевски
  2. Никола Бадев
  3. Танец