Собрале ми се набрале

Собрале ми се набрале
седумдесет млади момчиња
на кондиската рамнина
во таа ладна меана.

Лута ракија пиеја
тешко си клетва зедоја:
- Кој ќе се, браќа, разболе,
на раце да го носиме.

Разболел ми се млад Гоце
млад Гоце Делчев војвода
и на дружина говори:
- Дружино верна зговорна.

Кога ќе вие минете
низ мојта града Кукуша,
на мајка да ѝ кажете
оти сум младо загинал,
оти сум младо загинал,
за жална Македонија.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Танец - Собрале ми се набрале
  2. Костадинка Палазова - Собрале ми се набрале
  3. Костадинка Палазова - Собрале ми се набрале
  4. Благоја Николовски - Собрале ми се набрале

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Танец
  2. Костадинка Палазова
  3. Благоја Николовски