Доста, доста лично ле Стојне

Доста, доста лично ле Стојне
слугинче слугуваш,
слугинче слугуваш ле Стојне
секого дворуваш.

Ајде, ајде лично ле Стојне
бегај ти за мене
бегај ти за мене ле Стојне
јас страдам за тебе.

Не можам, не можам бре лудо
ништо јас си немам
сираче сум јас пораснало
без мајка и без татко.

Ништо не ти сакам ле Стојне
засакај ме од срце
љубовта е скапа ле Стојне
најсакана до гроба.