Macedonian Folk Songs Македонски народни песни

Ленче бре душо

Ленче бре душо, Ленче бре срце
умирам, загинвам за тебе
кога поминам, кога заминвам
покрај твојто дуќанче
аман изгор бре.

Врви лудо, врви си
ваму фајде си немаш
лице мое бело,
румено е армасано.

Ленче бре душо, Ленче бре срце
умирам загинвам за тебе
кај и да одам тебе те гледам
срцево мое ќе пукне.

Врви лудо, врви си
ваму фајде си немаш
лице мое бело,
румено е армасано.

Ленче бре душо, Ленче бре срце
умирам загинвам за тебе
се ќе ти купам, сал да те земам
цел век да бидеш со мене
аман Ленче бре.

Врви лудо, врви си
ваму фајде си немаш
лице мое бело,
румено е армасано.