Ленче бре душо

- Ленче бре душо, Ленче бре срце
умирам, загинвам за тебе
кога поминам, кога заминвам
покрај твојто дуќанче
аман изгор бре.

- Врви лудо, врви си
ваму фајде си немаш
лице мое бело,
румено е армасано.

- Ленче бре душо, Ленче бре срце
умирам загинвам за тебе
кај и да одам тебе те гледам
срцево мое ќе пукне.

- Врви лудо, врви си
ваму фајде си немаш
лице мое бело,
румено е армасано.

- Ленче бре душо, Ленче бре срце
умирам загинвам за тебе
се ќе ти купам, сал да те земам
цел век да бидеш со мене
аман Ленче бре.

- Врви лудо, врви си
ваму фајде си немаш
лице мое бело,
румено е армасано.