Модерна си имам жена

Модерна си имам жена
пријатели мои,
граѓанка од добра куќа
и од добар сој.
Да ја видиш, да се чудиш,
да се исплашиш, леле,
три дни далеку да бегаш
да не е сретниш.

Косата си зачешлала,
како скубана,
како квачка накоштрена
со сто пилиња.
Да ја видиш, да се чудиш,
да се исплашиш, леле,
три дни далеку да бегаш
да не е сретниш.

Устата си намачкала
ока црвило,
а на очи истурила
сиво мастило.
Да ја видиш, да се чудиш,
да се исплашиш, леле,
три дни далеку да бегаш
да не е сретниш.

(Леле чудо невидено, еееј!)

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Јонче Христовски - Модерна си имам жена

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Јонче Христовски