Останала жена удовица

Останала, останала жена удовица,
удовица на петнајс' години,
удовица с' едно машко дете,
му турила име Асан ага.

Расна Асан, расна Асан, расна ми порасна,
ми наврши петнаејс' години,
па истера овци да ми пасе,
да ги пасе низ Потур Маале.

Там' ја најде, там' ја најде Фатма потуреша,
она пасе калеши јаганца,
измешале овци ем јаганца,
меѓу нима љубов потфатиле,
потфатиле, тврда беса дале
да се љубат, да не се излажат.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Васка Илиева - Останала жена удовица

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Васка Илиева