Јано мори, Јано леле, севдалино

- Јано мори, Јано леле, севдалино,
моја росна, Јано мори, детелино.
Ај, моја росна, Јано мори, детелино.

Поминуваш, Јано мори, заминуваш,
нит' ми збориш, Јано мори, нит' се смееш.
Ај, нит' ми збориш, Јано мори, нит' се смееш.

Те прашает, Јано мори, мајсторине,
шо им готвиш, Јано мори, за вечера.
Ај, што им готвиш, Јано мори, за вечера.

- Кад баница бегу море, ил' кокошка,
оваа вечер, бегу море, рудо јагне.
Ај, од две мајки, бегу море, задоено.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

 1. Сузана Спасовска - Јано мори, Јано леле, севдалино
 2. Кирил Манчевски - Јано мори, Јано леле, севдалино
 3. Влатко Стефановски - Јано мори, Јано леле, севдалино
 4. Бојан Стојков - Јано мори, Јано леле, севдалино
 5. Азра - Јано мори, Јано леле, севдалино
 6. Билја Крстиќ - Јано мори, Јано леле, севдалино
 7. Тоше Проески - Јано мори, Јано леле, севдалино
 8. Болеробенд - Јано мори, Јано леле, севдалино
 9. Анета Мицевска - Јано мори, Јано леле, севдалино
 10. Амира Медуњанин - Јано мори, Јано леле, севдалино
 11. Емилија Ѓореска - Јано мори, Јано леле, севдалино
 12. Кирил Манчевски - Јано мори, Јано леле, севдалино

Performers

See more songs featuring audio samples by:

 1. Сузана Спасовска
 2. Кирил Манчевски
 3. Влатко Стефановски
 4. Бојан Стојков
 5. Азра
 6. Билја Крстиќ
 7. Тоше Проески
 8. Болеробенд
 9. Анета Мицевска
 10. Амира Медуњанин
 11. Емилија Ѓореска