Сестра моли брата за вечера

Сестра моли брата за вечера
ајде, ајде брате да вечераме.
Вечерајте сестро не чекајте ме
јас сум било сестро у меана.

Јало, пило сестро, сум се опило
голем зулум сестро сум направило.
Сум заклало еден син на мајка
сега они барат крвнината.

Ајде, ајде брате да вечераме,
за крвнина брате колај бива.
Сестра има брате девет сина,
едно сине мајка ќе прежали.

Цел' ноќ седи мајка, солзи рони
кое сине мајка да прежали.
Прежалила мајка најмалото,
најмалото, мајка, најубавото.