Синоќа дојдов од гурбет

Синоќа дојдов од гурбет, џанам,
змија ми влезе в' пазува.
- Подај ја, жено, раката, џанум,
да ми извадиш змијата!

- Без рака не останувам, мажу,
без тебе ќе си останам,
без рака не останувам, мажу,
без тебе ќе си останам.

- Подај ја, сестро, раката, џанум,
да ми извадиш змијата!
- Без рака не останувам, брату,
без тебе ќе си останам.

- Подај ја, мајко, раката, џанум,
да ми извадиш змијата!
- Без раце ќе си останам, синко,
без тебе не останувам.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Билјан Стојаноски - Синоќа дојдов од гурбет
  2. Влатко Лозаноски - Синоќа дојдов од гурбет
  3. Кирил Манчевски - Синоќа дојдов од гурбет

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Билјан Стојаноски
  2. Влатко Лозаноски
  3. Кирил Манчевски