Судбо моја

Судбо моја, судбино
судбо, ти невернице,
што си судбо ме однела
земја непозната.

Земја непозната, судбо,
при луѓе - нелуѓе,
ни сонцето, ни месецот
не ми се познати.

Земи судбо, однеси ме
при мојата мајка,
да ја прашам, судбо клета
што сум ѝ згрешила,
та што ме омажи, судбо,
земја непозната?

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

 1. Сузана Спасовска - Судбо моја
 2. Сашо Митев - Судбо моја
 3. Васка Илиева - Судбо моја
 4. Лихнидос - Судбо моја
 5. Сузана Спасовска - Судбо моја
 6. Гарабет Тавитјан, Гарабет Тавитјан Јр., Диран Тавитјан, Јелена Томашевиќ - Судбо моја
 7. Влатко Лозаноски - Судбо моја
 8. Василиса - Судбо моја
 9. Алекса Недељковиќ - Судбо моја
 10. Васка Илиева - Судбо моја
 11. Васка Илиева - Судбо моја
 12. Љубица Павковиќ, Нина Спирова - Судбо моја
 13. Иринка Бујуклиева - Судбо моја

Performers

See more songs featuring audio samples by:

 1. Сузана Спасовска
 2. Сашо Митев
 3. Васка Илиева
 4. Лихнидос
 5. Гарабет Тавитјан
 6. Гарабет Тавитјан Јр.
 7. Диран Тавитјан
 8. Јелена Томашевиќ
 9. Влатко Лозаноски
 10. Василиса
 11. Алекса Недељковиќ
 12. Љубица Павковиќ
 13. Нина Спирова
 14. Иринка Бујуклиева