Аман седнала ми бре Јана

Аман седнала ми бре Јана,
под таја сенка лозница,
леле, таа бела лозница,
аман широк шик плете,
леле со мајка се пречка.

Аман нел' ми дочу бре Јано,
леле стара бре вештице,
леле стара, стара старице,
леле подај ми бре вештер,
аман де новите стомни.

Аман јас да си отидам
леле на студен кладенец,
аман вода да се напијам,
леле грло да oладам,
аман јадови да заборавам.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Кирил Манчевски - Аман седнала ми бре Јана

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Кирил Манчевски