Антице џанам душице

Антице џанам душице,
ах што пусти к'смет си немала.
Ти, на твојата убавина
ти, на твојата личотија.

Не жали Анте, не плачи
не рони солзи крвави.
Не жали Анте, не плачи,
не расипуј си го лицето.

Сестра ти мала се омажи,
а ти поголема несвршена.
Тебе момче стројник ти испрати,
тебе ми те прво посака.
На душа ми те зедоја,
мајка ти, а и татко ти.

Не жали Анте, не плачи
не рони солзи крвави.
Не жали Анте, не плачи,
не расипуј си го лицето.

На стројникот што му рекоја
Антица ни је посвршена.
Антица ми је посвршена
за Димитрија Робета.

Ако ја сакаш малата,
малата кира Василикија.
Ако ја сакаш малата,
малата кира Василикија.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

 1. Ансамбл Билјана - Антице џанам душице
 2. Калдрма - Антице џанам душице
 3. Chalgia Sound System - Антице џанам душице
 4. Непознат изведувач - Антице џанам душице
 5. Охридски трубадури - Антице џанам душице
 6. Охридски трубадури - Антице џанам душице
 7. Ансамбл Билјана - Антице џанам душице
 8. Andy Irvine, Davy Spillane - Антице џанам душице
 9. Круме Спасовски - Антице џанам душице
 10. Ансамбл чалгија - Антице џанам душице
 11. Слатка тајна - Антице џанам душице
 12. Andy Irvine, Davy Spillane, Kate Bush - Антице џанам душице
 13. Група Сарај - Антице џанам душице

Performers

See more songs featuring audio samples by:

 1. Ансамбл Билјана
 2. Калдрма
 3. Chalgia Sound System
 4. Непознат изведувач
 5. Охридски трубадури
 6. Andy Irvine
 7. Davy Spillane
 8. Круме Спасовски
 9. Ансамбл чалгија
 10. Слатка тајна
 11. Kate Bush
 12. Група Сарај