Macedonian Folk Songs Македонски народни песни

Како што е таа чаша

Како што е таа чаша полна со вино,
како што е таа чаша полна со вино,
така е и мојто срце полно с' јадови,
така е и мојто срце полно с' јадови.

Дај да пијам, мила мајко, да се опијам,
дај да пијам, мила мајко, да се опијам,
јадовите, мила мајко, да заборавам,
јадовите, мила мајко, да заборавам.

И да пиеш, мили сине, фајде си немаш,
и да пиеш, мили сине, фајде си немаш,
ја земи си, мили сине, пушка берданка,
па си појди, мили сине, в' гора зелена.

Там' ќе најдеш, мили синко, верна дружина,
там' ќе најдеш, мили синко, верна дружина.
Борба води, мили сине, за слобода,
за слобода, мили сине, за Македонија.