Macedonian Folk Songs Македонски народни песни

Помниш ли, либе Тодоро

Помниш ли, либе Тодоро,
кога се двајца љубевме,
во чичовото градинче,
под чичовото маслинче?

На една гранка стоевме,
вишни си цреши зобевме,
лута си клетва дадовме,
кој првин ќе се ожени.

Кој првин ќе се ожени,
девет години да лежи,
девет постели да скапе
и на десетта да стане.

На сламка да се потпира
и таа тешка да му е,
од лист опинци да носи
и тие тешки да му се.

Од лешник вода да пие
и таа многу да му е,
низ прстен да се издене
и тиа широк да му е!

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

 1. Васка Илиева - Помниш ли, либе Тодоро
 2. Мишко Крстевски - Помниш ли, либе Тодоро
 3. Афион - Помниш ли, либе Тодоро
 4. Танец - Помниш ли, либе Тодоро
 5. Synthesis - Помниш ли, либе Тодоро
 6. Модус - Помниш ли, либе Тодоро
 7. Ансамбл Македонија - Помниш ли, либе Тодоро

Performers

See more songs featuring audio samples by:

 1. Васка Илиева
 2. Мишко Крстевски
 3. Афион
 4. Танец
 5. Synthesis
 6. Модус
 7. Ансамбл Македонија