Ќе одам стара мајко

- Ќе одам, ќе одам, стара мајко, ќе одам,
во таја пуста мајко планина,
во таја пуста мајко корија.

- Не оди, сине море, не оди,
лошо те сине мајка сонила,
лошо те сине мајка сонила.

Кавалот шарен сине, свиреше,
и тебе матна вода носеше,
мајка те жално сине плачеше.


(Друга верзија)

- Ќе одам, стара мајко, ќе одам,
во таа пуста, мајко, планина.

Ќе одам, стара мајко, партизан,
во таа, стара мајко, планина.

Ќе одам, стара мајко, партизан,
там' ми се, стара мајко, другарите.

Другарите, стара мајко, партизаните,
другарките, стара мајко, партизанките.