Сношти го видов убавото Стојне

Сношти го видов, мамо мори, убавото Стојне
Сношти го видов, мамо мори, убавото Стојне.
Стојне бре, Стојне, стапни ми на нога,
ерген бре дилбер, елај ми на колено.

Убавото Стојне, ле мамо, алтан чело има,
Стојниното лице, мамо, солунско симитче.
Стојне бре, Стојне, стапни ми на нога,
ерген бре дилбер, елај ми на колено.

Стојнините очи, ле мамо, црни, черешови,
Стојнините веѓи, ле мамо, морски пијавици.
Стојне бре, Стојне, стапни ми на нога,
ерген бре дилбер, елај ми на колено.

Стојнината снага, ле мамо, тенка ка топола,
Стојниното грло, ле мамо, лично огледало.
Стојне бре, Стојне, стапни ми на нога,
ерген бре дилбер, елај ми на колено.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

 1. Александар Сариевски - Сношти го видов убавото Стојне
 2. Непознат изведувач - Сношти го видов убавото Стојне
 3. Зоран Џорлев, Наум Петрески, Зуица Лазова - Сношти го видов убавото Стојне
 4. Зоран Џорлев, Злате Милошевски - Сношти го видов убавото Стојне
 5. Илија Аргиров - Сношти го видов убавото Стојне
 6. Драги Спасовски - Сношти го видов убавото Стојне
 7. Мишко Крстевски - Сношти го видов убавото Стојне
 8. Милениум бенд - Сношти го видов убавото Стојне
 9. Гого Зафировски - Сношти го видов убавото Стојне
 10. Александар Сариевски - Сношти го видов убавото Стојне
 11. Група Сарај - Сношти го видов убавото Стојне

Performers

See more songs featuring audio samples by:

 1. Александар Сариевски
 2. Непознат изведувач
 3. Зоран Џорлев
 4. Наум Петрески
 5. Зуица Лазова
 6. Злате Милошевски
 7. Илија Аргиров
 8. Драги Спасовски
 9. Мишко Крстевски
 10. Милениум бенд
 11. Гого Зафировски
 12. Група Сарај