И ние сме деца на Македонија

(Налеј, Налеј)

И ние сме деца на мајката земја
на мајката земја, на Македонија.
На нашата земја, на Македонија.

И ние имаме право да живејме,
како и другите живот што живеат.
А ние страдавме, гладни умиравме.

Слобода немавме, правдини никакви,
кога ги баравме, в затвор се најдовме.
Во фурни не ставаат за да не изгорат.

Коските ни кршат и крвта ни пијат
а ние смели сме, горди умиравме.
Горди умиравме, не се предававме.

Живот не жалевме, младост си дававме
за наши правдини, смели умиравме.
Парола имавме: Смрт или Слобода!
Смрт или Слобода за Македонија,
за Македонија, земја поробена.